Prøv denne gratis online beregner:

I en retvinklet trekant:
Udregn areal af trekant
Indtast den ene side (A):

Indtast den anden side (B):


Formlen er højde gange grundlinje divideret med 2. I dette tilfælde er der tale om en udregning af en retvinklet trekant. Dvs. en trekant, hvor én af vinklerne er 90 grader.

HJEM

Udregne areal i ikke-retvinklet trekant: Se mere her