Snerydning på private veje

Der bliver flere og flere villaveje som bliver lavet til private veje som kommunerne ikke længere har ansvaret for vedligeholdelse og snerydning af vejene.

Det betyder at beboerne i husene nu selv skal ud og rydde vejen for sne i løbet af vinteren eller også skal der hyres nogen professionelle til at håndtere sneen på vejen.

Der kan hurtigt opstå interne skænderier hvis man prøver på at lave en plan for hvem der er ansvarlig for snerydning hvornår, for det kommer til at ramme sammen med sygdom, ferie, snefrie perioder osv. og pludseligt er der nogen som føler at de skal arbejde meget mere end naboen.

Så længe der ikke kommer meget sne er det til at klare selv, men som det har set ud i det meste af Danmark de sidste år, er det svært at blive ved med at få plads til alt sneen på de mindre villaveje. Derfor kan det være nødvendigt at kunne køre sneen væk så den ikke kommer til at ligge i kæmpe bunker som blokkerer det hele vejen.

Når kommunen har overdraget vejen til boligejerne er det også boligejerne som har det juridiske ansvar hvis der ikke bliver ryddet sne og dette er skyld i en ulykke. Derfor er det vigtigt at der er styr på snerydningen på de private veje.

Hyrer man nogen professionelt til at rydde vejen kan man også være heldig at  kunne få et godt tilbud på at få ryddet fortovet samtidig og dermed er man fri for at skulle ud og skovle sne selv.