Snerydning på private veje

Der bliver flere og flere villaveje som bliver lavet til private veje som kommunerne ikke længere har ansvaret for vedligeholdelse og snerydning af vejene.

Det betyder at beboerne i husene nu selv skal ud og rydde vejen for sne i løbet af vinteren eller også skal der hyres nogen professionelle til at håndtere sneen på vejen. Se mere her