Hvordan udregner man arealet af en cirkel? Svar her

Beregn her online:

Indtast radius her:


Arealet af en cirkel findes ved at gange pi (3,14) med radius i anden.

finderareal-af-cirkelEksempel hvor vi finder areal af lille cirkel:

Vi har en cirkel, hvor afstanden fra centrum til cirklens kant er 3 cm (radius). Så bliver det 3 i anden, altå 9, ganget med 3,14.

Skal man beregne arealet af en cylinder, er det blot at måle cirkelarealet og så gange med dens længde. F1-artikler.dk

Der findes masser af gode formelsamlinger, som kan downloades gratis på nettet. Det er j ode færreste, som kan huske alle formler udenad.

Diamater: Linjen, som bevæger sig fra kant til kant og gennem centrum.

Radius: Linje fra centrum til kanten (halvdelen af diameteren).

Pi: 3,14 (man finder pi ved at slå det op på nettet eller i matematikbogen).

Lidt ekstra info: Når man skal måle arealer af områder, som ikke er formet som en klar geometrisk form, fx søer, så kan det virke nærmest umuligt. Men det kan faktisk lade sig gør. Man skal bare bruge en vægt, som måler meget præcist – og så skal man udskrive et kort med området, så man har det på papir. Så klipper man et stykke papir i en bestemt størrelse, fx 10 cm2. Så vejer man det. Herefter klippes området ud på kortet, og det vejes ligeså. Nu kan man regne sig frem til resultatet. Er det udklippede område fx tre gange så tungt som de 10 cm2, så må området være 30 cm2 – og så kigger man ellers bare på kortets størrelsesforhold og ganger op.

Radius i anden gange pi

Hvordan udregner man kvadratmeter

Hvordan lægger man brøker sammen? Se her:

Det er nemt at svare på spørgsmålet “hvordan lægger man brøker sammen?”.

Først skal man lige have styr på begreberne i en brøk:

Brøker

Det øverste tal hedder “tælleren”, og det nederste hedder “nævneren”. Når man skal lægge brøker sammen, gælder det om at sørge for, at begge brøker har samme nævner, altså at tallet nederst er det samme.

Eksempler, hvor vi lægger dem sammen

Fx er det let at lægge disse sammen: 1/2 + 1/2. Her lægger vi bare de to tællere (1) sammen, så har vi 2/2, altså 1.

Men hvis nævnerne ikke er det samme tal, skal vi lige lave lidt om på dem.

Fx 1/2 + 1/4. Her kan vi bruge reglen om, at man altid må gange tæller og nævner med et tal. Fx kan vi lave 1/2 om til 2/4. Så får vi

2/4 + 1/4 – og så er det bare at lægge tællerne sammen. Resultat: 3/4.

Sådan plusser man brøker. Nogle børn kan have lettere ved at lære det, hvis de forestiller sig, at brøken er en del af en lagkage. Det skal helst illustreres for dem.

Kvadratmeter