Derfor giver korrektur flere kunder

Salg handler om tillid. Uanset om du sælger gennem en webshop eller fysisk butik, er kundernes tillid noget af den mest afgørende for, om de vil købe noget.

En undersøgelse har vist, at en webshop kan miste næsten 50 % af sine kunder, hvis der er stavefejl (se artiklen “Spelling mistakes cost millions in lost online sales” fra BBC). Egentlig burde det ikke overraske, for når man handler online, er der altid en risiko for, at man bliver snydt. Derfor vil stave- og grammatikfejl i sagens natur spille en væsentlig rolle sammen med andre faktorer såsom webdesign og pålidelige betalingsmuligheder.

Selv har jeg undersøgt både gode og dårlige webshops, og der tegner sig et klart mønster. De professionelle shops, som nyder succes, har sjældent fejl på deres side. Og så er der desuden tale om mindre graverende fejl. Omvendt har amatørerne sider med masser af fejl, som viser fuldstændig ligegyldighed over for det danske sprog. Altså fejltyper, som næsten alle opdager med det samme.

Løs problemet med korrekturlæsning

Nogle gange er løsningen på et problem helt enkelt. I dette tilfælde bør du gennemgå dine tekster for fejl, således at læsningen ikke forstyrres, og kunden kan opleve fuld tillid. Nogle virksomheder kan selv rette de værste fejl, andre foretrækker et bruge en professionel korrekturlæser, som kan ændre det til det bedre.

Hvis du vælger et firma, kan du aftale, at teksten skal rettes for stavefejl, grammatikfejl og tegnsætning. På den måde sparer du tid og sikrer, at kvaliteten er i orden. Mange af disse firmaer vil også kunne tilbyde at skrive teksterne for dig. Det giver en enorm tidsbesparelse, når man vælger det rigtige firma med erfaring, kan det give mersalg i butikken.

Hvilket firma skal man vælge?

Der er flere faktorer, som er afgørende, når du skal vælge et firma til korrektur:

  • Uddannelse
  • Erfaring
  • Referencer

Her er tre faktorer, som man kan gå efter, når man skal vælge et firma. Dermed ikke sagt, at en korrekturlæser nødvendigvis skal have en lang uddannelse såsom cand.mag. i dansk. Der kan findes udmærkede korrektører, som har kort uddannelse, men som har flair for skriftligt arbejde, og som tager det dansk sprog seriøst. Ligeledes er det klart, at den lange erfaring er en fordel, men ikke nødvendigvis et krav for at man kan læse korrektur. De tre punkter skal nærmere forstås som generelle retningslinjer, som du kan gå efter.

Som korrekturlæser har jeg ofte lavet den aftale, at kunden kan få rettet 2-3 sider – kvit og frit. Bare for at de kan se, at kvaliteten er i orden. Det er med andre ord en slags smagsprøve, som giver tillid til, at arbejdet bliver udført rigtigt. På den måde indleder man nemt et fornuftigt samarbejde.

Hvad retter korrekturlæseren?

Den mest udbredte fejl relaterer sig til tegnsætning. De færreste sætter kommaerne rigtigt, hvilket blandt andet skyldes, at reglerne kan forvirre. Der er nemlig to kommateringsregler, og har man ikke helt styr på det, vil de ikke komme til at stå rigtigt.

En anden udbredt fejltype er manglende nutids-r. Nogle skriver fx “Han referere til teksten”. Her skal udsagnsordet ende med et r. Ligesom hvis der stod: “Han synger til teksten”. Grammatisk set er der ingen forskel.

Overraskende nok er der mange, som laver ordgentagelser. To ens ord indtastes lige efter hinanden. Sjovt nok får mange det ikke rettet, selv om de fleste Word-programmer markerer det med rødt. Den slags fejl vil læserne derimod ofte se lige med det samme.

Man kan ofte blive “korrekturblind”, når man har siddet og skrevet på sin tekst i lang tid. Alene af den grund er det godt at få andre øjne på teksten. Det kan også ske, at den anden læser vil se indholdsmæssige fejl. Nogle gange kommer man således til at skrive noget, som er faktuelt forkert. Man kan fx bytte om på årstal eller lave et forkert regnestykke. Vigtigst er alt er ofte den røde tråd i teksten. Dette vil din korrekturlæser kunne se med det samme.

<h2Priser

Priserne kan variere helt fra 20-30 kroner pr. side til næsten 100 kr. pr. side. Man behøver dog ikke betale 100 kr. pr. side, men et sted midt imellem er passende.

Eksempel på firma:
Korrektur-firma

Korrekturlæsning priser – Hvad koster korrekturlæsning?

Priserne på korrekturlæsning varierer meget. Jeg har set priser så langt nede som 30 kr. pr. side, men normalt er prisen noget højere, fx 40 – 50 pr. side. Der er forskelle på, hvordan korrekturlæsere fastsætter prisen. Nogle foretrækker at tilbyde en fast pris pr. side eller pr. ord. Andre har en fast timepris. Jeg foretrækker dog en lidt anden model: Kunden får et tilbud på baggrund af et par læste sider. På denne måde bliver det til billig korrekturlæsning, hvis der ikke er ret mange fejl. Omvendt vil det blive dyrt, hvis der er mange fejl. I nogle tilfælde kan teksterne være så dårlige, at man er nødt til at kontakte skribenten for at spørge, hvad han mener med sætningerne. I dette tilfælde bliver det meget tidskrævende og derfor meget dyrere.

Korrekturlæsning af hjemmeside

Rene tekster på webshops kan have betydning for din konverteringsoptimering. Et godt førstehåndsindtryk giver gladere kunder.
Når man skal rette teksten på en hjemmeside, er der flere muligheder. Du kan give korrektøren koden til hjemmesidens CMS, korrekturen kan således foregå direkte i back end. Du kan også bede korrektøren gå ind på siden og herefter notere i et Word-dokument, hvilke fejl der er. Dette tager lidt længere tid, og normalt er det ikke nødvendigt med funktionen “Registrér ændringer”, hvis blot tekstredigeringen indeholder nogle kommentarer ved de ændringer, som måske kan have medført en betydningsændring.

www.marcusjanby.dk/

Korrekturlæsning – Hvordan foregår det?

At korrekturlæse vil sige, at man finder alle fejl. Det kan være grammatiske, noget med stavning eller forståeligheden af en tekst. mere her.

En korrekturlæser skal have kendskab til de nyeste retskrivningsregler. Det kan være en god idé at bruge dsn.dk, som har den nyeste ordbog online.

Det er også klogt at bruge Sproget.dk, altså hvis man ikke er helt inde i reglerne.

Kunderne

Korrekturlæsere får vidt forskellige kunder. Det kan være et reklamebureau, som skal trykke noget i 10.000 eksemplarer. Måske føler de sig rimeligt sikre på, at der ikke er nogen fejl. Men med så mange eksemplarer skal man være mere end rimeligt sikker.

Det kan også være akademiske opgaver. Det er jo ikke noget galt i at hjælpe en jurastuderende med at finde kommafejl i et speciale.

Hvad koster de, og hvem er god nok

Det er meget forskelligt, hvad en korrekturlæser tager. Man kan ikke altid regne med, at de dyreste er de bedste. Kig på uddannelse, erfaringer og ikke mindst referencer. Har de alle tre i orden, sådan nogenlunde, så er det sikkert en god korrekturlæser, som sørger for, at tingene er i orden.

Test korrekturen

Nogle kunder kan faktisk finde på at lave en test. De sender korrekturlæseren en side med fejl og tjekker, om de får det hele med. Det kræver selvfølgeligt, at der sidder én, som er kompetent nok til at vurdere læsningen, altså én, som godt selv kunne stå for korrekturlæsningen, hvis det skulle være. Hvis du ikke har en så kompetent medarbejder (altså kompetent til korrekturen), så kan du også bestille to bureauer og lade den ene teste den anden. Det er faktisk ikke så usædvanligt at bruge denne strategi ved vigtige opgaver.

Hvilke uddannelser skal en korrekturlæser have?

Nogle kan faktisk korrekturlæse helt uden længere uddannelse. Men det er de færreste. Oplagte uddannelser er journalist, cand.mag. i dansk eller sprog, folkeskolelærer. Men det er stadig ingen garanti.