Hvad er en funktionel lidelse

Definitionen på en funktionel lidelse er, at det smerteramte individ oplever nogle legemlige/fysiske symptomer, som kan påvirke funktionsevnen eller livskvaliteten i hverdagen og hvor disse symptomer ikke kan forklares via en anden somatisk eller psykisk sygdom/lidelse.
En funktionel lidelse kan forstås som en tilstand, hvor ens hjerne og krop er overbelastet og derfor ikke kan fungere normalt. Når man snakker om funktionelle lidelser skelner man mellem lette, moderate og svære funktionelle lidelser. Ydermere inddeles svære funktionelle lidelser i Bodily Distress Syndom(kendt som B.D.S.) og Helbredsangst. Lider man af bodily distress syndrom vil man have legemlige symptomer, som plager en. Helbredsangst er når patienten har en sygelig angst for ikke at være rask og fejle noget alvorligt.

 

Piskesmæld er en funktionel lidelse -eller det betegnes således

Piskesmæld er bl.a. en af de funktionelle lidelser som går ind under Bodily Distress Syndrom, i det man netop er plaget af legemlige symptomer, som bl.a. ondt i muskler og nerver omkring nakken og nedsat bevægelighed osv. Er man plaget af en svær funktionel lidelser eller bodily distress syndrom betyder det, at man har en kronisk sygdom, altså man er plaget af smerter konstant og ofte i længere tid – og i de værste tilfælde, for altid. Som sagt, så er piskesmæld en af de funktionelle lidelser som går ind under bodily distress syndrom og oversætter man det til dansk betyder det “kropsligt plaget” eller kropslig stresstilstand”. Folk der lider af bodily distress syndrom har oftest mange svære gener i det daglige og har stærke smerter, som både kan være fysisk og psykisk. De typiske gener der er tale om, når man snakker om BDS syndrom er hovedpine, smerter i ryg, muskler og led, maveproblemer, åndenød og voldsom træthed. Hovedpine, smerter i ryg, muskler og led er specielt de gener som en person med piskesmæld lider af. Derfor vil personer med denne funktionelle lidelse kunne have så svære gener, at de ikke kan gå på arbejde og selv de daglige pligter, som rengøring og indkøb bliver nærmest umulige for personen.

Du skal være særligt opmærksom på reglerne omkring erstatning for piskesmældsskader, hvis du ntop læser denne artikel fordi du for nyligt, har fået en skade af denne art.
Mange ender desværre med aldrog at vende fuldt tilbage til arbejdsmarkedet og derfor er den erstatning du kan opnå yerst vitig for din fremtid, med lavere indtægt.
Læs hvordan erstatning for piskesmæld fastsættes her

En svær funktionel lidelse er altså i høj grad en lidelse, som gør at ens dagligdag ikke fungerer optimalt pga. stærke smerter – og dette er altså i mange tilfælde, tilfældet hos en person med piskesmæld. Årsagen til funktionelle lidelser kan være mange og forståelsen af funktionelle lidelser kan være svær, i det at denne lidelse ikke er ren fysisk eller udelukkende psykisk, men ofte en blanding. En funktionel lidelse kan skyldes en kombination af sårbarhed, belastning og stress, hvilket kan udvikle sig til bl.a. helbredsangst – som, som regel kommer fordi man bliver udsat for en større belastning end man kan klare.
Nogen reagere med depressionen eller angst, men andre kan også reagere med fysiske symptomer, specielt når de netop bliver udsat for en større belastning.

Funktionelle lidelser opdeles i grupper

Når man snakker om piskesmæld er årsagen dog hovedsageligt trafikuheld, hvor en person bliver påkørt bagfra og dermed får et ryk i nakken, som så forårsager piskesmældet. Når man snakker om funktionelle lidelser så kan der være flere grunde og forklaringer til lidelsen, men der findes ikke en 100 % specifik grund eller forklaring, i det at en funktionel lidelse, som sagt, ikke er udelukket fysisk eller psykisk. Derfor kan man ikke sige at en funktionel lidelse enten er en fysisk eller psykisk lidelse.

Man kan dog opdele grunden/forklaringen til en funktionel lidelse i forskellige grupper; den første grund/forklaring kan findes i personens sårbarhed, som kan komme komme fra fx arc, tillært adfærd og erhvervede holdninger – altså noget mere psykisk. Den anden gruppe er, hvor der er en såkaldt udløsende faktor, som fx en fysisk skade, sygdom eller følelsesmæssige problemer og belastninger. Her vil vi kunne sætte piskesmæld ind, i det at det er en kronisk skade/smerte, hvor en skadet nakke(typisk ved et trafikuheld) er den udløsende faktor og dermed årsagen til den funktionelle lidelse. Der kan også være andre faktorer som spiller ind i forbindelse med en funktionel lidelse og det er oftest utrolig svært at komme med en præcis grund eller forklaring til denne lidelse. Som sagt, så får personer oftest piskesmæld under et trafikuheld og derfor mener nogen også, at et piskesmæld ikke kan betegnes som en funktionel lidelse, i det de ser smerten som værende udelukkende fysisk. Dog er sagen den, at personer der er udsat for et trafikuheld eller på anden vis får piskesmæld også bliver/er udsat for et traume, som så yderligere forårsager piskesmældsgener i form af nakkeproblemer, hovedpine, koncetrations- og hukommelsesbesvær og desuden er der årsagssammenhæng mellem dette traume og de gener, som den skadesramte oplever. Et piskesmæld forårsager altså ikke kun fysiske skader, men også en kronisk psykisk skade bl.a. pga. et traume, som oftest er årsagen til de betydelige gener den skadesramte oplever.
Vil di vide mere om piskesmæld? Læs om forskning idenfor piskesmæld her