Kategorier
Diverse

Skam – betydning og eksempler

Lav din egen hjemmeside her (add)

I Den Danske Ordbog bliver ordet ‘skam’ defineret som “ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld […]”. I denne definition er det altså forbundet med skyld. Senere i definitionen bliver ordet også forbundet med “flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt”.

Ordet har en uklar oprindelse, men man mener, at det er forbundet med det gammelnordiske skömm.

Men når man ser på anvendelsen af ordet i konkrete eksempler, er det også tydeligt, at skammet kan hænge sammen med tab af respekt.

Ordet har flere betydninger. For hvis man fx siger: “Det var en skam, at hun ikke kom”, så har det her en helt anden betydning. Skam betyder her noget i retning af ‘ærgerligt’.

Det findes også som biord, fx “Det er skam ikke let”. I den slags tilfælde kan ordet være meget vanskeligt at definere og oversætte.

Der findes masser af faste udtryk med ordet. Fx kan noget, som er meget ærgerligt, være synd og skam.

Læst 3 gange