Kategorier
Diverse

Ordblind – Hvordan skal man definere ordblindhed

Lav din egen hjemmeside her (add)

Hvornår er man ordblind? Et godt spørgsmål, som der heldigvis finde gode svar på. På Ordblindeforeningen ligger der en definition, som også viser lidt statistik (hvor mange er virkeligt ordblinde, hvor man er alvorligt ordblinde osv.)

Hvad skal man så forstå ved ordet “ordblind“. Ifølge definitionen er ordblindhed karakteristisk ved “markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.” (citat: Elbro, http://www.ordblindeforeningen.dk/definitioner.asp). Ud fra denne definition er det ikke nogen stor sjældenhed at være ordblind.

Der står endvidere, at ordblinde har særligt svært ved ord, som de ikke har set før. Når man ser på den ordblindes måde at læse på, er det typisk, at han eller hun læser ordene på en måde, hvor de opfatter det som et ord, der minder om det ord, de læser, fx kan Møde blive til Mønt osv.

Ifølge kilden ovenfor definerer 7 % af alle danskere sig som ordblinde. De oplever en hverdag, hvor læsning og skrivning i stort set alle situationer er forbundet med vanskeligheder.

Hvis nogle skulle tro, at en ordblind er mindre begavet end andre, så kan de godt ændre deres opfattelse, for der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem det at være ordblind og begavelse generelt. Det viser sig, at den ordblinde har vanskeligere ved at opdele den tale, de hører, i mindre enheder (Ordblindeforeningen, Elbro (samme citat)).

Skriv et svar