Kategorier
Psykologi

Omsorg og omsorgssvigt

Lav din egen hjemmeside her (add)

Omsorg

Omsorg handler om at tage et ansvar for et barn og tilsidesætte egne behov, når barnet kræver opmærksomhed. I psykologien taler man typisk om tre forhold, som er afgørende for omsorg:

1) Tilsyn
Der skal være én til at holde øje med barnet, bl.a. for at undgå ulykker og for at give barnet en følelse af, at det er værdsat.

2) Stimulation
Et barn skal have udfordringer, så det kan udvikle sig sprogligt, intelligensmæssigt og motorisk. Stimulationen foregår fx gennem leg og ved at lære barnet noget.

3) Tilknytning
Tilknytningen betyder ofte, at små børn kan opleve et ubehag ved at komme væk fra sin mor.

Omsorgssvigt

Svigten er der, hvis de tre punkter ovenfor ikke findes i barnets hverdag. Men der kan også være tale om voldsommere svigt, hvor barnet påføres et ubehag, som kan påvirke det for livet.

I psykologien skelner man typisk mellem 4 typer omsorgssvigt:

1) Passiv fysisk omsorgssvigt
Forældre glemmer at give barnet fysiske behov såsom føde, ordentligt tøj m.m.

2) Aktiv fysisk omsorgssvigt
Fx direkte vold mod barnet.

3) Passiv følelsesmæssig omsorgssvigt
Forældre glemmer eller magter ikke at give barnet den opmærksomhed, som er nødvendig for at barnet kan føle sig elsket.

4) Aktiv følelsesmæssig omsorgssvigt
Barnet ydmyges, kaldes navne, mobbes m.m.

I Danmark har der være mange kendte sager om svigt af børn, fx Tønder-sagen.

Læst 3 gange

Skriv et svar