Kategorier
Matematik

Hvordan regner man procent?

Lav din egen hjemmeside her (add)

Eksempel 1:

Hvor meget er 66 % af 200?

Udregning:

66 X 200 = 13200

13200 divideret med 100 er 132.

66 % af 200 er 132.

Eksempel 2:

En mand har 250 kr. og mister 50 kr. Hvor mange procent af de 250 kr. har han mistet?

50 divideret med 250 er 0,2. 0,2 X 100 er 20.

Han har mistet 20 %.

Som du kan se i eksempel 1, er procentregning ret enkelt. Når bare man ved hvordan. Man ganger de to tal med hinanden og dividerer med 100.

Eksempel to viser udregning med procent, som flere vil komme til at gøre forkert. Man læg mærke til tallene, så kan du gentage med alle mulige andre tal.

Eksempel 3

Hvor meget er 100 %, hvis 20 % er lig med 200?

Først finder vi ud af, hvor meget 1 % er:

200 divideret med 20 = 10

Dernæst:

10 X 100 = 1000

Kan procent aldrig blive over 100?
Jo, det kan det sagtens.

Lad os tage et eksempel. Du har 500 kr. 100 % af 500 kr. er 500 kr. (hele beløbet). 200 % af 500 kr. er 1000 kr. 300 % er 1500 kr. osv. Se evt. eksempel 1 længere oppe.