Kategorier
Diverse

Hvordan finder man gennemsnittet? Nem guide

Lav din egen hjemmeside her (add)

Her er et par råd til, hvordan man nemt og hurtigt finder gennemsnit.

Man finder gennemsnittet ved at lægge alle tal sammen og så dividere med antallet af tal.

Fx gennemsnit af følgende tal:

4, 5, 2, 6, 7

Udregn: Sammenlagt giver tallene 24. Det tal dividerer vi med antallet af tal, altså 5. Resultatet er 4,8. F1-artikler.dk

Find gennemsnit med regneark

Når man arbejder med Excel regneark, er det nemt at udregne gennemsnit. Man placerer sine tal i en kolonne, og lige under tallene klikker man på cellen. Øverst til højre ser du tegnet ∑ (sumation) – og lige til højre for er der en lille knap. Tryk på knappen, og du får mulighederne “Sum”, “Middel” osv. Vælg “Middel”, og tryk på enter. Bemærk, at regnearket lige viser, hvilke tal der er valgt, når man trykker på “Middel”.

Når man er blevet fortrolig med, hvordan disse funktioner virker, kan det gøre det hele lidt lettere. Regneark er altid lidt besværligt i starten, men der kommer flow i det, hvis man gider tage sig tid til at lære det. Og så kan det stort set alt. Faktisk kan du finde de fleste funktioner i Excels hjælpefunktion. Led efter knappen Hjælp.

Ligning med gennemsnit

Lad os nu forestille os, at vi har 5 tal, og der skal være 6 tal, som samlet har et gennemsnit på 5.

Vi kender de første fem: 4, 5, 2, 6, 7

Men hvad skal det 6. tal være for at give et snit på 5??

Sådan gør man:

24 + x / 6 = 5

Dvs. x er 6. Det sidste tal skal være 6.

Ekstra

Når man har fundet et gennemsnit af noget, kan det ofte være relevant også at se på, hvordan tallene er fordelt. Eksempel: En klasse på 28 elever har et gennemsnit på 7. Her vil det ofte være interessant at finde ud af, om de fleste ligger omkring syv, eller om tallene er fordelt ud over hele karakterskalaen.

Men det vigtigste er at kunne beregne det

Så husk: Læg alle tal sammen, og dividér med antallet af tal:

gennemsnit-beregner-man

Skriv et svar