Kategorier
Diverse

Hvad er en konklusion?

Lav din egen hjemmeside her (add)

Konklusionen kommer i slutningen af teksten. Den samler hele tekstens grundlæggende tanker, argumenter og pointer. Det væsentligste skal frem her.

Er der en problemformulering i opgaven (hvad der typisk er), så skal konklusionen BESVARE problemformuleringen, kort og godt.

En konklusion behøver ikke være lang. Det er en udbredt misforståelse, at den gode konklusion fylder mange sider. Det behøver den ikke.

Der skal være sammenhæng mellem det, som man skriver i begyndelsen og det, som man skriver i slutningen.

Hele opgaven skal følge det samme tema og lede frem til en pointe.

Ordet kommer fra latin og betyder ‘indeslutte’, ‘sammenfatte’, ‘slutte’.

Konklusioner kan være lidt forskellige, alt efter hvilken opgave type og hvilet fag der er tale om. Men den grundlæggende pointe med, at konklusionen skal besvare opgavens hovedspørgsmål, gælder for alle.

Læst 2 gange

Skriv et svar