Kategorier
Sprog

Hvad betyder oligark og oligarki?

Ligesom med andre ord, der betegner styreformer, kommer oligark fra det græske sprog. Oligos betyder ‘ringe antal’. I dag bruges ordet om bestemte lande. Der er tale om en bestemt styreform, hvor få mennesker har magten. Det kaldes også fåmandsvælde. Det er derfor ikke en demokratisk styreform, om end nogle oligarkier forsøger at ligne demokratier.

Det er en styreform, hvor befolkningen har ringe indflydelse, dvs. modsat demokrati.

I dag bruges ordet fx om de rige forretningsmænd, som menes at være med til at styre Rusland.

Ordet er blevet defineret som “en tilstand, hvor den rigeste del af befolkningen ikke blot har kontrol over økonomiske ressourcer…” (citeret efter Informations artikel Oligarkerne trives også i Vesten)… Gør vi et hold her, kan vi se, at det økonomiske/materielle spiller en stor rolle. Jo rigere, jo mere magt. Men som det hedder efterfølgende: “men også er i stand til at mobilisere politiske ressourcer til at forsvare deres velstand” (ibid.). Man kan med andre ord købe sig til magt.

I tidligere nævnte artikel diskuteres det, om vi er på vej til at få oligarki i Danmark. Et af argumenterne er, at den rigeste del af befolkningen kan påvirke politiske beslutninger, fx hvad angår arveafgift.

Den direkte oversættelse af ordet er ‘fåmandsvælde’.

For at forstå begrebet kan det være givtigt også at undersøge styreformer som demokrati, monarki, aristokrati, autokrati. Demokratiet findes som begreb hos de gamle grækere i 500-tallet f.Kr. Ordet demokrati betyder ‘folkestyre’, og styreformet har folkeafstemninger. Definitionerne på de forskellige styreformer kan variere.

Læst 101 gange