Kategorier
Job

Efterløn – Info om efterlønnen

Lav din egen hjemmeside her (add)

Med efterløn har danskerne mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet 5 år før pensionsalderen.

Det var statsminister Anker Jørgensen, som indførte efterlønnen i 1979. Det var tanken med ordningen, at de mest nedslidte skulle have mulighed for at trække sig tilbage fra deres job i en lidt tidligere alder.

Ordningen og dens regler har giver anledning til megen debat. Det gælder fx i 1998, da regeringen forringede efterlønnen (efter at have lovet, at der ikke skulle røres ved den).

Hvad koster efterlønnen?

Der findes forskellige estimater af, hvad efterlønnen koster samfundet. Men et tal over 16 milliarder er det mest almindelige. Det er således en meget dyr ordning, som mange ønsker fjernet, ikke mindst i krisetider, hvor der bør spares, hvor der spares kan. I statsministerens nytårstale var det interessant at lytte til ordene omkring ordningen. Man (samfundet) kan få rigtig meget for de penge, som ordningen koster.

Men problemet er naturligvis ikke kun, at “de nedslidte” skal have penge. Problemet er også, at de ikke længere bidrager til statskassen med deres skat, og da mange af dem har haft høje lønninger, er det meget store tal, som er i spil.

I debatten om ordningen fremføres der ofte (ud over de sædvanlig økonomiske argumenter) det argument, at vores middellevealder er blevet højere med tiden. Og derfor kunne man (hvis den ikke kan fjernes) hæve alderen for efterløn.

Der er ingen tvivl om, at det kan være farligt for en politiker at foreslå, at man fjerner ordningen. Det koster stemmer flere steder, hvorfor ordningen (i hvert fald tidligere) nærmest var hellig. I dag ser det tilsyneladende lidt anderledes ud.

Efterløn til de nedslidte

Et af argumenterne var, som tidligere nævnt, at nedslidte burde have mulighed for at trække sig tilbage lidt tidligere. Men i dag er der ingen tvivl om, at mange af dem, som går på efterløn, ikke nødvendigvis er nedslidte. Mange kunne sikkert fortsætte 4-5 år endnu. Men med de attraktive muligheder foretrækker nogle at begynde deres otium lidt tidligere, selvom de godt kunne arbejde mere.

Det er klart, at et samfund med stadig flere ældre og færre til at forsørge dem, må gøre et eller andet for at sikre sig for fremtiden. Men det er langt fra alle politikere, som tør røre ved den – endsige diskutere den kritisk.

Efterløn regler

Der findes rigtig god info om efterlønnens regler på borger.dk.

Skriv et svar