Deisme – Hvad er det? Filosofisk, religiøst. Deistisk

Deisme er et ord, som ikke er skabt i vores nordiske verden. Det stammer fra latin, ligesom så mange andre fremmedord gør. Det ses ofte inden for religion og filosofi m.m.

På latin betyder “deus” “gud”. Deisme er en tro på, at Gud har skabt verden, men han griber ikke længere ind i den. Gud har så at sige trukket sig tilbage efter sin store skabelse. Deismen var blandt andet populær i 1700-tallets rationalisme. Se mere her

Defaitisme – Hvad betyder det?

Som man sikkert kan høre på ordet, stammer det fra fransk. Der er tale om ordet “défaite”, hvilket egentlig kommer af udsagnsordet “défaire”, som betyder “opløse, ødelægge, slå”. Men “défaite” betyder “nederlag”. Det minder således lidt om det engelske ord “defeat”, der som bekendt betyder “nederlag”. Se mere her

Habengut – Betydning

På tysk betyder ‘haben’ som bekendt ‘have/eje’. Det andet ord, gut, har flere betydninger, og en af dem er ‘gods’. Man kan derfor finde et synonym til udtrykket ved først at oversætte det til “ejendom og gods”. Udtrykket bliver normalt brugt lidt spøgefuldt om “ting, som man har”. Eksempler: “Hun tog alt sit habengut med sig, da hun flyttede”. Se mere her

Pro et contra – Hvad betyder det?

Pro et contra er fra latin. Det bruges nogle gange i debatartikler og andre tekster. Det kendes isæt i ældre tekster, hvor det var mere almindeligt at skrive formelt.

Det stammer fra latin og betyder “for og imod”. Det er ingen grund til at bruge udtrykket, da det ikke gør andet end at udelukke nogle ikke-latinkyndige mennesker fra kommunikationen. Se mere her