Derfor giver korrektur flere kunder

Salg handler om tillid. Uanset om du sælger gennem en webshop eller fysisk butik, er kundernes tillid noget af den mest afgørende for, om de vil købe noget.

En undersøgelse har vist, at en webshop kan miste næsten 50 % af sine kunder, hvis der er stavefejl (se artiklen “Spelling mistakes cost millions in lost online sales” fra BBC). Egentlig burde det ikke overraske, for når man handler online, er der altid en risiko for, at man bliver snydt. Derfor vil stave- og grammatikfejl i sagens natur spille en væsentlig rolle sammen med andre faktorer såsom webdesign og pålidelige betalingsmuligheder.

Selv har jeg undersøgt både gode og dårlige webshops, og der tegner sig et klart mønster. De professionelle shops, som nyder succes, har sjældent fejl på deres side. Og så er der desuden tale om mindre graverende fejl. Omvendt har amatørerne sider med masser af fejl, som viser fuldstændig ligegyldighed over for det danske sprog. Altså fejltyper, som næsten alle opdager med det samme.

Løs problemet med korrekturlæsning

Nogle gange er løsningen på et problem helt enkelt. I dette tilfælde bør du gennemgå dine tekster for fejl, således at læsningen ikke forstyrres, og kunden kan opleve fuld tillid. Nogle virksomheder kan selv rette de værste fejl, andre foretrækker et bruge en professionel korrekturlæser, som kan ændre det til det bedre.

Hvis du vælger et firma, kan du aftale, at teksten skal rettes for stavefejl, grammatikfejl og tegnsætning. På den måde sparer du tid og sikrer, at kvaliteten er i orden. Mange af disse firmaer vil også kunne tilbyde at skrive teksterne for dig. Det giver en enorm tidsbesparelse, når man vælger det rigtige firma med erfaring, kan det give mersalg i butikken.

Hvilket firma skal man vælge?

Der er flere faktorer, som er afgørende, når du skal vælge et firma til korrektur:

  • Uddannelse
  • Erfaring
  • Referencer

Her er tre faktorer, som man kan gå efter, når man skal vælge et firma. Dermed ikke sagt, at en korrekturlæser nødvendigvis skal have en lang uddannelse såsom cand.mag. i dansk. Der kan findes udmærkede korrektører, som har kort uddannelse, men som har flair for skriftligt arbejde, og som tager det dansk sprog seriøst. Ligeledes er det klart, at den lange erfaring er en fordel, men ikke nødvendigvis et krav for at man kan læse korrektur. De tre punkter skal nærmere forstås som generelle retningslinjer, som du kan gå efter.

Som korrekturlæser har jeg ofte lavet den aftale, at kunden kan få rettet 2-3 sider – kvit og frit. Bare for at de kan se, at kvaliteten er i orden. Det er med andre ord en slags smagsprøve, som giver tillid til, at arbejdet bliver udført rigtigt. På den måde indleder man nemt et fornuftigt samarbejde.

Hvad retter korrekturlæseren?

Den mest udbredte fejl relaterer sig til tegnsætning. De færreste sætter kommaerne rigtigt, hvilket blandt andet skyldes, at reglerne kan forvirre. Der er nemlig to kommateringsregler, og har man ikke helt styr på det, vil de ikke komme til at stå rigtigt.

En anden udbredt fejltype er manglende nutids-r. Nogle skriver fx “Han referere til teksten”. Her skal udsagnsordet ende med et r. Ligesom hvis der stod: “Han synger til teksten”. Grammatisk set er der ingen forskel.

Overraskende nok er der mange, som laver ordgentagelser. To ens ord indtastes lige efter hinanden. Sjovt nok får mange det ikke rettet, selv om de fleste Word-programmer markerer det med rødt. Den slags fejl vil læserne derimod ofte se lige med det samme.

Man kan ofte blive “korrekturblind”, når man har siddet og skrevet på sin tekst i lang tid. Alene af den grund er det godt at få andre øjne på teksten. Det kan også ske, at den anden læser vil se indholdsmæssige fejl. Nogle gange kommer man således til at skrive noget, som er faktuelt forkert. Man kan fx bytte om på årstal eller lave et forkert regnestykke. Vigtigst er alt er ofte den røde tråd i teksten. Dette vil din korrekturlæser kunne se med det samme.

<h2Priser

Priserne kan variere helt fra 20-30 kroner pr. side til næsten 100 kr. pr. side. Man behøver dog ikke betale 100 kr. pr. side, men et sted midt imellem er passende.

Eksempel på firma:
Korrektur-firma

Korrekturlæsning priser – Hvad koster korrekturlæsning?

Priserne på korrekturlæsning varierer meget. Jeg har set priser så langt nede som 30 kr. pr. side, men normalt er prisen noget højere, fx 40 – 50 pr. side. Der er forskelle på, hvordan korrekturlæsere fastsætter prisen. Nogle foretrækker at tilbyde en fast pris pr. side eller pr. ord. Andre har en fast timepris. Jeg foretrækker dog en lidt anden model: Kunden får et tilbud på baggrund af et par læste sider. På denne måde bliver det til billig korrekturlæsning, hvis der ikke er ret mange fejl. Omvendt vil det blive dyrt, hvis der er mange fejl. I nogle tilfælde kan teksterne være så dårlige, at man er nødt til at kontakte skribenten for at spørge, hvad han mener med sætningerne. I dette tilfælde bliver det meget tidskrævende og derfor meget dyrere.

Korrekturlæsning af hjemmeside

Rene tekster på webshops kan have betydning for din konverteringsoptimering. Et godt førstehåndsindtryk giver gladere kunder.
Når man skal rette teksten på en hjemmeside, er der flere muligheder. Du kan give korrektøren koden til hjemmesidens CMS, korrekturen kan således foregå direkte i back end. Du kan også bede korrektøren gå ind på siden og herefter notere i et Word-dokument, hvilke fejl der er. Dette tager lidt længere tid, og normalt er det ikke nødvendigt med funktionen “Registrér ændringer”, hvis blot tekstredigeringen indeholder nogle kommentarer ved de ændringer, som måske kan have medført en betydningsændring.

www.marcusjanby.dk/

Billig korrekturlæsning

Får man, hvad man betaler for, når det gælder korrekturlæsning? Er der sammenhæng mellem priser og det færdige arbejde?

Det siges i hvert fald om de fleste produkter, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Men når det kommer til korrekturlæsning, har jeg en helt anden holdning. For nogle gange kan man få en danskstuderende til at redigere tekst for ganske få penge – og så er de måske ligefrem bedre end nogle af de andre, som praler af, at de har kaldt sig korrektører i flere år. Men nogle af dem har stavefejl på deres hjemmesider! Så hvorfor vælge dem. Hvorfor være bange for at gå efter billig korrekturlæsning.

Hvis du er i tvil om kvaliteten, så er der et lille tip her. Send en side til en korrektør, få det tilbage og send det til en anden korrektør. Og måske en tredje senere hen. Det vil give dig et godt billede af situationen. Selvfølgeligt vil det koste lidt, men det er jo også vigtigt at finde den rigtige – og det er ikke altid den dyreste. De billige kan være lige så gode.- Du kan også undersøge den pågældende korrekturlæsers hjemmeside for fejl. Det siger en hel del.

Fordelen ved at have tekster uden fejl er ret indlysende. Du fremstår mere seriøs og professionel. Stavefejl er ikke professionel kommunikation. Og en korrekturlæser finder dem hurtigt, og det behøver ikke koste ret meget.

Priser på korrekturlæsning
Regn med ca. 40 kroner pr. side. Og det er nogle gange før moms. Nu kan priser som bekendte variere, og det kan også have noget at gøre med, hvor godt du skriver. Hvis du laver rigtig mange fejl, vil korrektøren måske sige, at det skal koste mere – for det tager jo meget længere tid at rette tekster med mange fejl. Når man fx retter et speciale, kan der nogle gange være ganske få fejl, fordi det er studerende, som er vant til at skrive. Det er i øvrigt dumt ikke at få rettet et speciale. Det trækker ned, hvis der er fejl.

Hvis det er meget billigere end de nævnte 40 kr., ja så vil jeg nok tænke, at der må være en grund til, at de ikke tager mere. Det kan fx være manglende erfaring m.m.

Korrekturlæsning – Hvordan foregår det?

At korrekturlæse vil sige, at man finder alle fejl. Det kan være grammatiske, noget med stavning eller forståeligheden af en tekst. mere her.

En korrekturlæser skal have kendskab til de nyeste retskrivningsregler. Det kan være en god idé at bruge dsn.dk, som har den nyeste ordbog online.

Det er også klogt at bruge Sproget.dk, altså hvis man ikke er helt inde i reglerne.

Kunderne

Korrekturlæsere får vidt forskellige kunder. Det kan være et reklamebureau, som skal trykke noget i 10.000 eksemplarer. Måske føler de sig rimeligt sikre på, at der ikke er nogen fejl. Men med så mange eksemplarer skal man være mere end rimeligt sikker.

Det kan også være akademiske opgaver. Det er jo ikke noget galt i at hjælpe en jurastuderende med at finde kommafejl i et speciale.

Hvad koster de, og hvem er god nok

Det er meget forskelligt, hvad en korrekturlæser tager. Man kan ikke altid regne med, at de dyreste er de bedste. Kig på uddannelse, erfaringer og ikke mindst referencer. Har de alle tre i orden, sådan nogenlunde, så er det sikkert en god korrekturlæser, som sørger for, at tingene er i orden.

Test korrekturen

Nogle kunder kan faktisk finde på at lave en test. De sender korrekturlæseren en side med fejl og tjekker, om de får det hele med. Det kræver selvfølgeligt, at der sidder én, som er kompetent nok til at vurdere læsningen, altså én, som godt selv kunne stå for korrekturlæsningen, hvis det skulle være. Hvis du ikke har en så kompetent medarbejder (altså kompetent til korrekturen), så kan du også bestille to bureauer og lade den ene teste den anden. Det er faktisk ikke så usædvanligt at bruge denne strategi ved vigtige opgaver.

Hvilke uddannelser skal en korrekturlæser have?

Nogle kan faktisk korrekturlæse helt uden længere uddannelse. Men det er de færreste. Oplagte uddannelser er journalist, cand.mag. i dansk eller sprog, folkeskolelærer. Men det er stadig ingen garanti.

Registrér ændringer i Word – Korrekturlæsning

Registrér ændringer i Word bruges til at vise modtageren af en tekst, hvad der er ændret. I stedet for at slette overstreger den. Sådan gør du…

Tryk på fanen Referencer. Vælg “Registrér ændringer”.

Prøv at rette i dokumentet.

Du kan også indsætte kommentarer sådan: Tryk på fanen Gennemse (hvis du ikke allerede har gjort det). Tryk på “Ny kommentar”. Du skal klikke lige ved det ord, som kommentaren gives til.

Laver du nogle gange korrekturlæsning for folk, så er dette et must. Nogle vil meget gerne have et dokument, hvor de kan se, hvad der er ændret. Andre vil bare have den rene tekst. Hvis du vælger at bruger korrekturredskaberne, så er det nok en god idé at tjekke, om modtageren forstår, hvordan man kan acceptere eller afvise ændringer.

Det gør man sådan: Højreklik på en ændring… og så giver det sig selv.

flere korrekturlæsere

Sidetal start / begynd side 3 eller 4