Voldtægt er aldrig pigens egen skyld

Hver gang der dukker en voldtægtssag op, kommer den samme debat: Kan den mon i et eller andet omfang være pigens egen skyld? Senest kom diskussionen op i kølvandet på den bestialske voldtægt af en 16-årig pige på Vorbasse Marked i Jylland.

Men det kan aldrig på nogen måde være pigernes egen skyld. Bevares, nogle klæder sig udfordrende. Og ja, nogle af dem bliver lidt beduggede. Og desværre er det heller ikke alle, som helt forstår, hvor og hvornår man bør færdes.

Men det kan aldrig være deres egen skyld, når et eller andet ynkeligt individ med kvindeforagt kaster sig over uskyldige.

Når nogle kan finde på at antyde andet, er det udelukkende fordi de stadig sidder med det gamle mandsdominerede verdensbillede, hvor kvinder ikke skal tilregnes den samme værdi som mænd.

vorbasse

Derfor er kinesiske mødre bedre

kinesiske-modreKineserne er ved at overhale os. De er mere effektive end os. De producerer matematikgenier og har en arbejdsmoral, der får vores verden
til at ligne et hvilehjem.

Hvad er det mødrene i Kina gør rigtigt?

Der er masser af undersøgelser, som viser forskellene på Vestens og Kinas måde at passe/opdrage børn på.

Én af de markante forskelle er, at en stor del af de vestlige mødre mener, at læring skal være sjovt. Det mener de kinesiske ikke
nødvendigvis.

De kinesiske mødre mener, at barnets skolesucces er et resultat af forældrenes opdragelse. De mener, at ringe resultater grundlæggende skyldes forældres manglende indsats. De kaster med andre ord ikke bare ansvaret over på skolen, som man gør i Vesten.

Undersøgelser viser, at de kinesiske forældre bruger ca. 10 gange så meget tid på at støtte børnene i deres skolearbejde!!

Jamen skal læring i skolen da ikke være sjovt?? Jo, men de kinesiske mødre har fattet, at det sjove først kommer, når man kan noget. Fx spille et
instrument. I Vesten ser vi i Xfactor, hvorledes børn er blevet narret til at tro, at de kan alt muligt. De skulle have lært det først.

Når kinesiske mødre kræver, at deres barn får topkarakterer, så er det, fordi de tror på, at barnet evner at få det. I sidste ende giver det mere selvtillid, fordi barnet selv kan se resultatet.

Lær at afsløre løgnere

Op igennem historien har mange forskere arbejdet med at finde de typiske tegn på løgnerens kropssprog. I dag findes der en stor mængde viden om, hvordan man afslører løgneren.

Berøring af ansigtet

Den anerkendte dyre- og menneskeforsker Desmond Morris er én af dem, som har forsket mest i løgnen. Gennem grundig forskning er han nået frem til, at løgnere ofte berører deres ansigt, når de lyver. Han bad et stort antal mennesker om at deltage i interviews, hvor halvdelen skulle fortælle løgnehistorier og den anden sande forhold. Gennem observationer opdagede han, at løgnere ofte berører deres ansigt, når de lyver. De klør sig på kinden eller berører næsen. Da Bill Clinton blev udspurgt om sit forhold til Monica Lewinsky, rørte han ved sin næse 88 gange.
loegner (Photo af David Castillo Dominici, FreeDigitalPhotos.net)

Svært ved at holde styr på detaljerne

Når folk skal fyre en løgnhistorie af, kan det nogle gange være meget svært for dem at fortælle historien i omvendt rækkefølge. For løgnen bygger jo ikke på virkelige forhold, og derfor er det sværere at holde styr på en løgnhistorie end på noget, som bygger på virkelige hændelser. – I det hele taget vil du kunne se et ubehag hos løgneren, når du spørger ind til detaljer.

Dårlig timing i kropssprog

Hvis du får en gave, som du virkeligt er glad for at modtage, så vil dit smil normalt komme med det samme du ser, hvad du har fået. Hos løgneren vil smilet typisk være forsinket og måske også kunstigt. Det gælder også for andre typer kropssprog, at det er forsinket i forhold til ordene. Det er, som om løgneren lige skal have tid til at vælge en grimasse, der kan passe. – Forestil dig fx en chef, som skal fyre en medarbejder, som han ikke kan lide. Han siger “du er desværre fyret”, og først et sekund efter laver chefen et “sad face”.

Øjenkontakt

Enten undgår de øjenkontakt, eller også holder de den alt for længe, fordi de regner med, at de bliver afsløret, hvis de ikke holder kontakt.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man kan afsløre løgnere, så anbefaler jeg flere bøger:

Paul Ekman: Emotions Revealed – Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life (2007), 290 sider.

Paul Ekman: Telling lies (2009), 402 sider

Alkoholbehandling er gratis

I de forskellige kommuner er der tilbud om gratis alkoholbehandling i dette tilfælde Kolding. De hjælper ikke kun selve misbrugeren, men også de pårørende. Det er vigtigt at tage stilling til, om man ikke burde gå i behandling, for en meget stor del af de sygdomme, som folk dør af, skyldes alkohol. Og det kan godt lade sig gøre at komme ud af det, når bare man søger hjælp.

Behandling af misbrug hos professionelle (Kurser m.m.)

Selvfølgeligt kan man vælge en betalingsløsning, hvor man fx kommer på Tjele behandlingscenter eller andre steder, hvor de har meget stor erfaring med misbrugere. For nogle virker den offentlige service helt fint, og for andre skal de private misbrugscentre træde til, før det virker. Det kan fx være den kendte Minnesota-behandling, som har vist sig at være effektiv og positiv.

Grænser for alkoholindtagelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 14 genstande til mænd og max 7 til kvinder, og det er vel at mærke om ugen! Hvis du drikker mere end det, risikerer du en række sygdomme, skriver de. De skriver i øvrigt direkte: “Kommunerne har ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer”. Og der står også, at kommunen dækker udgifterne.

Under “Alkohol og helbred” kan du se en tabel, der viser, hvilke sygdomme man har større risiko for at få. De viser også, hvilke ulykker du har større risiko for at komme ud for.

I sengen?

Ja, det har vist sig, at alkoholikere også kan få problemer med sengens glæder, om man så må sige. Ikke kun fordi man bliver meget træt dagen efter en lang druktur. Der er også andre skal vi sige ‘legemlige’ problemer.

Definition alkoholiker

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en definition på alkoholisme, eller rettere på afhængighed, for der kan også være tale om andre midler end alkohol.

1. Stor trang (craving) til alkohol eller andet berusende.

2. Ringe evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.

3. Abstinenser eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse.

4. Udvikling af alkoholtolerance.

5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug.

6. Vedblivende forbrug trods erkendt skadevirkning.

Hvis man kan sige ja til disse punkter, har man sandsynligvis et problem med alkoholisme.

Se mere om emnet her: Der er også lidt om alkoholens omsætning i kroppen og fysisk og psykisk afhængighed. Der er også en interessant gennemgang af alkohols virkning på hjernen.

Relevante links

Alkoholbehandling Århus Kommune

Alkoholbehandling Esbjerg

På kommunernes hjemmesider er der normalt nogle tilbud til dem, som vil gøre noget ved deres alkohol misbrug.

Alkohol ødelægger din søvn

Flere og flere forskningsresultater peger i samme retning: Alkohol gør ødelægger din søvn og gør dig træt og ukoncentreret om dagen.

Det er der flere forklaringer på.

Når man falder i søvn ædru, går man igennem bestemte søvnfaser.

ayureka.com

ayureka.com

REM søvn og alkohol

REM står for “Rapid eye movement”. I denne fase ses der hurtige øjenbevægelser. Det er i denne fase, man drømmer meget, og din hjerneaktivitet begynder – paradoksalt nok – at ligne den, smo du har i vågen tilstand. Vi har normalt en håndfuld faser med REM-søvn. De er korte i begyndelsen og bliver gradvis længere. Sammenlagt kan du have ca. 2 timers REM-søvn. Det er lidt forskelligt, alt efter hvor du er i livsfasen.

REM-søvnen er vigtig for dit velbefindende efter søvnen. Det har bl.a. stor betydning for hukommelsen.

Flere forskere (se fx livescience.com) har fundet ud af, at alkohol ødelægger disse REM-faser. Resultatet er mangel på koncentration og dårlig hukommelse.

Søvnforstyrrelser: Gå i alkoholbehandling

Har du tendens til søvnforstyrrelser, fx kraftig snorken, hvor du ikke trækker vejret ordentligt? Så undgå helt alkohol. Flere studier viser, at den slags problemer forværres af alkohol. Behandlingen er helt enkel: Stop drikkeri.

Genbrugsplads Esbjerg Åbningstider

Jeg kommer for tidligt

Der er mange, der har det modsatte problem. Det har jeg i hvert fald set hundredvis af eksempler på. Og det er lige irriterende hver gang, ja, det bliver vel nærmest mere og mere irriterende.

Derfor er min holdning: Kom for tidligt. Ikke nødvendigvis en halv time, men bare lidt for tidligt. For folk gør jo tit det modsatte: De kommer lige en fem seks minutter efter os andre, og det virker efter min mening direkte arrogant. Jeg tænker hver gang: De må godt nok være vigtige, siden de bare kan lade os andre sidde og vente. Så fik jeg det sagt.