Beräkna andragradsekvation på nätet gratisEX: 2x² + 3x -4 = 0 (a = 2 and b = 3 and c = -4)

What is A: (A cannot be 0)

What is B:

What is C:


***

Beräkna andragradsekvation på nätet

.

Har du några frågor? Skriva längre ned.

Skriv et svar