Kategorier
Diverse Featured

Alkoholbehandling er gratis

Lav din egen hjemmeside her (add)

I de forskellige kommuner er der tilbud om gratis alkoholbehandling i dette tilfælde Kolding. De hjælper ikke kun selve misbrugeren, men også de pårørende. Det er vigtigt at tage stilling til, om man ikke burde gå i behandling, for en meget stor del af de sygdomme, som folk dør af, skyldes alkohol. Og det kan godt lade sig gøre at komme ud af det, når bare man søger hjælp.

Behandling af misbrug hos professionelle (Kurser m.m.)

Selvfølgeligt kan man vælge en betalingsløsning, hvor man fx kommer på Tjele behandlingscenter eller andre steder, hvor de har meget stor erfaring med misbrugere. For nogle virker den offentlige service helt fint, og for andre skal de private misbrugscentre træde til, før det virker. Det kan fx være den kendte Minnesota-behandling, som har vist sig at være effektiv og positiv.

Grænser for alkoholindtagelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 14 genstande til mænd og max 7 til kvinder, og det er vel at mærke om ugen! Hvis du drikker mere end det, risikerer du en række sygdomme, skriver de. De skriver i øvrigt direkte: “Kommunerne har ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer”. Og der står også, at kommunen dækker udgifterne.

Under “Alkohol og helbred” kan du se en tabel, der viser, hvilke sygdomme man har større risiko for at få. De viser også, hvilke ulykker du har større risiko for at komme ud for.

I sengen?

Ja, det har vist sig, at alkoholikere også kan få problemer med sengens glæder, om man så må sige. Ikke kun fordi man bliver meget træt dagen efter en lang druktur. Der er også andre skal vi sige ‘legemlige’ problemer.

Definition alkoholiker

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en definition på alkoholisme, eller rettere på afhængighed, for der kan også være tale om andre midler end alkohol.

1. Stor trang (craving) til alkohol eller andet berusende.

2. Ringe evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.

3. Abstinenser eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse.

4. Udvikling af alkoholtolerance.

5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug.

6. Vedblivende forbrug trods erkendt skadevirkning.

Hvis man kan sige ja til disse punkter, har man sandsynligvis et problem med alkoholisme.

Se mere om emnet her: Der er også lidt om alkoholens omsætning i kroppen og fysisk og psykisk afhængighed. Der er også en interessant gennemgang af alkohols virkning på hjernen.

Relevante links

Alkoholbehandling Århus Kommune

Alkoholbehandling Esbjerg

På kommunernes hjemmesider er der normalt nogle tilbud til dem, som vil gøre noget ved deres alkohol misbrug.

Alkohol ødelægger din søvn

Flere og flere forskningsresultater peger i samme retning: Alkohol gør ødelægger din søvn og gør dig træt og ukoncentreret om dagen.

Det er der flere forklaringer på.

Når man falder i søvn ædru, går man igennem bestemte søvnfaser.

ayureka.com
ayureka.com

REM søvn og alkohol

REM står for “Rapid eye movement”. I denne fase ses der hurtige øjenbevægelser. Det er i denne fase, man drømmer meget, og din hjerneaktivitet begynder – paradoksalt nok – at ligne den, smo du har i vågen tilstand. Vi har normalt en håndfuld faser med REM-søvn. De er korte i begyndelsen og bliver gradvis længere. Sammenlagt kan du have ca. 2 timers REM-søvn. Det er lidt forskelligt, alt efter hvor du er i livsfasen.

REM-søvnen er vigtig for dit velbefindende efter søvnen. Det har bl.a. stor betydning for hukommelsen.

Flere forskere (se fx livescience.com) har fundet ud af, at alkohol ødelægger disse REM-faser. Resultatet er mangel på koncentration og dårlig hukommelse.

Søvnforstyrrelser: Gå i alkoholbehandling

Har du tendens til søvnforstyrrelser, fx kraftig snorken, hvor du ikke trækker vejret ordentligt? Så undgå helt alkohol. Flere studier viser, at den slags problemer forværres af alkohol. Behandlingen er helt enkel: Stop drikkeri.

Genbrugsplads Esbjerg Åbningstider

Læst 4 gange

Skriv et svar