Hvordan udregner man arealet af en trekant?

I en retvinklet trekant:
Udregn

Indtast den ene side (A):

Indtast den anden side (B):


I en ikke-retviklet trekant:

trekant

Indtast grundlinje (G):

Indtast højde (H):


I det øverste eksempel ganger vi A med B og dividerer med 2.

A X B / 2. Fx 6 X 5 / 2 = 15.

I eksempel to ganger vi halvdelen af højden med grundlinjen.

H/2 X G. Fx 6 X 5 / 2 = 15.

Der er lukket for kommentarer.