Snerydning på private veje

Der bliver flere og flere villaveje som bliver lavet til private veje som kommunerne ikke længere har ansvaret for vedligeholdelse og snerydning af vejene.

Det betyder at beboerne i husene nu selv skal ud og rydde vejen for sne i løbet af vinteren eller også skal der hyres nogen professionelle til at håndtere sneen på vejen. Se mere her

Korrekturlæsning priser – Hvad koster korrekturlæsning?

Priserne på korrekturlæsning varierer meget. Jeg har set priser så langt nede som 30 kr. pr. side, men normalt er prisen noget højere, fx 40 – 50 pr. side. Der er forskelle på, hvordan korrekturlæsere fastsætter prisen. Nogle foretrækker at tilbyde en fast pris pr. side eller pr. ord. Andre har en fast timepris. Jeg foretrækker dog en lidt anden model: Kunden får et tilbud på baggrund af et par læste sider. På denne måde bliver det til billig korrekturlæsning, hvis der ikke er ret mange fejl. Omvendt vil det blive dyrt, hvis der er mange fejl. I nogle tilfælde kan teksterne være så dårlige, at man er nødt til at kontakte skribenten for at spørge, hvad han mener med sætningerne. I dette tilfælde bliver det meget tidskrævende og derfor meget dyrere. Se mere her

Billig korrekturlæsning

Får man, hvad man betaler for, når det gælder korrekturlæsning? Er der sammenhæng mellem priser og det færdige arbejde?

Det siges i hvert fald om de fleste produkter, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Men når det kommer til korrekturlæsning, har jeg en helt anden holdning. For nogle gange kan man få en danskstuderende til at redigere tekst for ganske få penge – og så er de måske ligefrem bedre end nogle af de andre, som praler af, at de har kaldt sig korrektører i flere år. Men nogle af dem har stavefejl på deres hjemmesider! Så hvorfor vælge dem. Hvorfor være bage for at gå efter billig korrekturlæsning. Se mere her